"Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą..."
(Mk 16, 15)

Blisko 3000 wiernych, w tym i część naszej wspólnoty, uczestniczyło w dwudniowym spotkaniu formacyjnym otwierając się na Ducha Świętego w posłudze uzdrowienia. Przyzywając Jego mocy stawaliśmy przed Panem w Jego chwale, otwarci na nowe, jak zawsze tchnienie Bożej miłości.

Odrzucając wszystko, co jest hamulcem Bożego działania w nas, stając w autorytecie Jezusa Chrystusa, w mocy wiary i w zaufaniu w Boże Miłosierdzie powierzaliśmy Ojcu wszystkich i wszystko co wymaga uzdrowienia w Bożej miłości.

Niech pieśń chwały naszego dziękczynienia pogłębia coraz bardziej naszą miłość do Boga i Jego ludu, spełniając to co jest wolą Ojca zapisaną w naszych sercach

Zapraszamy do galerii zdjęć