sne.nowysacz@gmail.com Parafia pw. św. Wawrzyńca w Biegonicach, ul. Biegonicka 8 SOW 2023

DOKUMENTY NOWEJ EWANGELIZACJI

O nowej ewangelizacji

DOKUMENTY O EWANGELIZACJI

Papież Franciszek

EVANGELII GAUDIUM

Adhortacja Apostolska

TEMATYKA

Do biskupów, prezbiterów i diakonów, do osób konsekrowanych, do wiernych świeckich o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie

Benedykt XVI - Papież

EWANGELIA ZAWSZE I WSZĘDZIE

List Apostolski

TEMATYKA

List Apostolski w formie motu proprio UBICUMQUE ET SEMPER Papieża Benedykta XVI powołujący do życia Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji

św. Jan Paweł II - Papież

Redemptoris Missio

Encyklika

TEMATYKA

O stałej aktualności posłania misyjnego

św. Paweł VI - Papież

Evangelii Nuntiandi

Adhortacja Apostolska

TEMATYKA

O Ewangelizacji w świecie współczesnym

XIII ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE OGÓLNE SYNODU BISKUPÓW

Lineamenta

Prezentacja

TEMATYKA

Nowa ewangelizacja powinna na nowo rozbudzić w chrześcijanach pierwotny zapał, nowego ducha misyjnego, który ogarnąłby wszystkich członków ludu Bożego, «nowy rozmach w apostolstwie, które byłoby przeżywane jako codzienne zadanie wspólnot i grup chrześcijańskich» (cytat)