sne.nowysacz@gmail.com Parafia pw. św. Wawrzyńca w Biegonicach, ul. Biegonicka 8 REOW 2024

O nas czyli o

SZKOLE NOWEJ EWANGELIZACJI

"Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi"

/Mt 5,13/

Sól nadaje smak, równocześnie chroni to co dobre przed zepsuciem, przed działaniem warunków zewnętrznych, które nie są sprzyjające przetrwaniu.

Szkoła nasza działa na podstawie dekretu Biskupa Tarnowskiego - Wiktora Skworca wydanego dnia 2 czerwca 1998 r., ale nasza historia sięga roku 1996, kiedy to podjęliśmy się zadania bycia uczniem, uczennicą Jezusa. Co przez to należy rozumieć: słuchać tego co mówi Bóg, systematycznie czytać Słowo Boże , wierzyć Bogu "na słowo" , aby móc dzielić się wiarą. Równocześnie wzywać, przywoływać, zapraszać Ducha Świętego i pozwolić na to, żeby przeniknął umysł, serce , wolę czyli poddać się Jego prowadzeniu. Duch święty formował i ciągle formuje każdego z nas, uczy jak być świadkiem Jezusa , uzdalnia do formowania następnych ewangelizatorów.

Na początku każdego roku szkolnego staramy sobie odpowiedzieć na pytanie :
"Jaka jest moja motywacja trwania w SNE, co jest a raczej Kto jest dla mnie najważniejszy, czy rzeczywiście Osoba Jezusa?" "Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i aby owoc wasz trwał" /J 15,16/
Spotykamy się na wspólnej modlitwie raz w tygodniu. Centralnym punktem jest Eucharystia. Nasza formacja opiera się między innymi na dokumentach Kościoła, które wspólnie studiujemy podczas spotkań.

sne211[1]

Celem każdego kursu jest przybliżenie się do Jezusa obecnego w sakramentach Kościoła, świadome i żywe uczestnictwo , szczególnie w Eucharystii. Słowo najpierw trzeba usłyszeć, przyjąć je do swojego życia , czyli żyć nim, iść przez życie głosząc Słowo w mocy Ducha świętego. "Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego." /J 1,12/

Skład ekipy głoszącej na przestrzeni lat bywał różny. Były "przypływy i odpływy", jednak nie odmawialiśmy prowadzenia ewangelizacji w różnych jej formach. Naszą bolączką i powracającym pytaniem było: komu przekażemy "dorobek"- doświadczenie kilkunastoletniej ewangelizacji. Modliliśmy się gorliwie w tej intencji  zostaliśmy wysłuchani- od 2010 r. formowaliśmy diakonię ewangelizacyjną utworzoną z byłego duszpasterstwa akademickiego. Po czterech latach formacji (w czerwcu 2014 r.) diakonia została włączona do naszej Szkoły i tworzymy już jedną wspólnotę.

W 1999 r. podczas kanonizacji św. Kingi, naszej Patronki, zadeklarowaliśmy posłuszeństwo JP II. Mieliśmy ze sobą transparent o treści ” Ojcze święty, jesteśmy Tobie posłuszni- Szkoły Nowej Ewangelizacji (wielu Cię podziwia a my chcemy być posłuszni)”. W Roku Jubileuszowym, czyli 2000, na Jasnej Górze zawierzyliśmy naszą SNE Maryi, naszej Matce i Królowej.

Szkoła Nowej Ewangelizacji
sne1-300x2151[1]

Bogu niech będą dzięki za ponad dwadzieścia lat trwania SNE im. św. Kingi w Nowym Sączu. Uwielbiamy Cię Jezu nasz Panie, we wszystkich owocach dotychczasowej ewangelizacji. Pragniemy już uprzedzająco uwielbiać Ciebie we wszystkich Twoich planach, jakie przygotowałeś dla nas na przyszłość. Duchu Święty Boże, ewangelizacja to Twoje dzieło w nas i przez nas. Doprowadzasz każdego osobiście do spotkania z miłością Bożą, która objawia się w Jezusie. Ewangelia nas zdumiewa ciągle na nowo. Duchu święty, prowadzisz nas do zachwytu nad prawdą, jej blask rozświetla wszelkie mroki, dajesz nam nowe życie – wywyższamy Cię.

Dokumenty erygacyjne Szkoły

Dekret Biskupa Tarnowskiego o erygacji Szkoły Nowej Ewangelizacji

Nominacja księdza Macieja Skocznia na Dyrektora Szkoły Nowej Ewangelizacji

Akt zawierzenia Szkoły
Najświętszej Maryi, Matce Bożej