sne.nowysacz@gmail.com Parafia pw. św. Wawrzyńca w Biegonicach, ul. Biegonicka 8 REOW 2024

Czym się zajmujemy?

KURSY EWANGELIZACYJNE

Celem kursów ewangelizacyjnych jest przygotowanie gruntu serca pod zasiew Słowa Bożego – Bóg mówi, ja słucham, po wysłuchaniu odpowiadam. Każdy kurs przygotowuje jednocześnie do bardziej świadomego przeżywania Eucharystii.

Kurs

FORMACJA EWANGELIZATORA wg św. PAWŁA

– ma na celu przygotować do pełnego uczestnictwa w jedynej misji Kościoła – ewangelizacji, ciągłej ewangelizacji. Jak dziś na nowo zwiastować, głosić Osobę Jezusa Chrystusa, który umarł, zmartwychwstał i żyje „…Spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia Słowa zbawić wierzących…”  (Kor1,21b).

Kurs

NOWE ŻYCIE Z BOGIEM

– umożliwia doświadczenie osobistego spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym, który pragnie dawać każdemu z nas życie w obfitości. Dochodzi do wydarzenia, do przemiany serca w Duchu Świętym: „dziś”. …ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami…  (Dz 1,8).

Kurs

ANIMACJI MODLITWY CHARYZMATYCZNEJ

– modlitwa charyzmatyczna to taka modlitwa, kiedy serce pragnie wyśpiewać chwałę Bogu w obecności Ducha Świętego, który przenika wszystko. Kurs uczy porządku, jedności w korzystaniu z darów łaski na spotkaniach modlitewnych – „…sam Duch przyczynia się w błaganiach, których nie można wyrazić słowami...” (Rz 8,26).

Kurs

UMIŁOWANY UCZEŃ JAN

– uczy jak poznać i iść drogą, która prowadzi do stawania się prawdziwym uczniem Nauczyciela, Mistrza z Galilei. Jak żyć, żeby zostać rozpoznanym jako uczeń Jezusa. „…Nauczycielu, gdzie mieszkasz?…”  (J 1,38c).

Kurs

DROGA DO EMAUS

– to droga z Jezusem po kartach Pisma św., kiedy serce rozgrzewa się ogniem Słowa Bożego. Powrót do poznania Słowa to powrót do źródła, do początku, ponieważ „„…Na początku było Słowo…”.” (J 1,1).

Kurs

JAK ŻYĆ WE WSPÓLNOCIE

” …Czyż wędruje dwu razem, jeśli się wzajem nie znają?…”  (Am 3,3).
Poznać siebie i zaakceptować, poznać brata, siostrę i przyjąć ich takimi jakimi są, żeby razem poznawać Boga w Jezusie, razem słuchać Jego Słowa, razem uwielbiać Jego święte Imię.

Kurs

SŁOWO BOŻE W ŻYCIU MARYI

– trwa 2 dni; celem tego kursu jest uczyć się od Maryi usłyszeć, przyjąć i zachowywać w sercu Słowo Boże. Zwraca on uwagę na fakt Zwiastowania, na Jej zgodę dzięki której staje się Matką Syna Bożego, oraz na powtórne Zwiastowanie – objawienie woli Bożej tym razem przez Jezusa … Oto Matka twoja …
Tu nie była potrzebna zgoda Maryi, ponieważ Ona całkowicie była oddana Jezusowi i Jego dziełu. To umiłowany uczeń Jezusa wyraził swoją zgodę„„… I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie …”.” (J 19,27).

Kurs

CHARYZMATY A WALKA DUCHOWA DZIŚ

„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus…Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy”  (Ga 5, 1,25).
Charyzmaty uzdalniają nas do bycia twórczymi i odważnymi, prawdziwymi świadkami panowania Jezusa dzisiaj, mocą Ducha Świętego.
Na tych warsztatach będziemy je poznawać i wspólnie uczyć się jak pełniej korzystać z charyzmatów darowanych każdemu z nas przez Ducha Świętego.

Kurs

ZACHEUSZA

„Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”.”  (Łk 19,5b).
Kurs ma na celu wzbudzić pragnienie osobistego spotkania z Chrystusem – jedynym Królem, który wzywa po imieniu i pragnie zamieszkać w sercu uczestnika. Pomaga w podjęciu kroków zmierzających do pokonania przeszkód na drodze do tego spotkania.