"dzięki wierze zdobyli królestwa, dokonali czynów sprawiedliwych, otrzymali obietnice, zamknęli paszcze lwom"
(Hbr 11,33)

Dziękując Bogu Ojcu za Jego wspaniałomyślność, z całą otwartością możemy powiedzieć że,  ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co nasz Pan Bóg dokonał podczas tych rekolekcji parafialnych  w Ptaszkowej, ale dzięki naszej wierze jesteśmy głęboko przekonani co do obietnicy Bożej, że:  " Naród  kroczący w ciemności, ujrzał światłość wielką, nad mieszkańcami  kraju mroków światło zabłysło." (Iz 8,23-9)

Tak się spodobało Bogu, aby mieszkańcy tej parafii dostąpili łaski i doświadczyli  królowania Jezusa w swoich sercach. A my mogliśmy być  tego  świadkami, co przynagla nas, do uwielbienia we wszystkim naszego  Pana.

To Jezus tak starannie Błogosławił tę naszą posługę  i od samego początku  strzegł, aby wszystko odbywało się bez zakłóceń w pobożności i z nie zwykłą współpracą  z dusz pasterzami tej parafii. A problemy, które się pojawiały przez wytrwałą  modlitwę w  szybkim tempie były rozwiązywane.

Duchu Święty, któryś tak wyniośle ożywił dary nad całą społecznością w Ptaszkowej  i z całą mocą zatryumfowałeś, zostawiając w sercach  tych ludzi  znamię Twojej obecności a w sercach kapłanów ogrom pragnień do budowania małych  wspólnot w parafii, bądź Uwielbiony. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

Niepokalana Maryjo Matko Ewangelizacji, miej w opiece wszystkie dzieci!

Zapraszamy do galerii zdjęć