„Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego”.(Ps 95, 7c) Dnia 2 października 2016r. rozpoczęły się rekolekcje ewangelizacyjne parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża w Mogilnie.Posłuszni Słowu, jakie na ten właśnie dzień przygotował nam Kościół: „Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego (…) lecz weź udział w trudach i...