"I ukazał mu się Anioł Pana. „Pan jest z tobą – rzekł mu – dzielny wojowniku!". Odpowiedział mu Gedeon: "Wybacz, panie mój! Jeżeli Pan jest z nami, skąd pochodzi to wszystko, co się nam przydarza?" (Sdz 6, 12–13)

W dniach 2-4 czerwca przeszliśmy razem drogą słowa  Bożego przez nasze rekolekcje wspólnotowe w Gliwicach, w Sanktuarium Matki Bożej Kochawińskiej. Prowadził je o.Robert Więcek, Jezuita, tamtejszy proboszcz.

Tematem było rozeznawanie w  oparciu o Księgę Sędziów . Słowo głoszone przez rekolekcjonistę było z serca i dlatego do naszych serc też trafiało...... przyprawione zdrowym poczuciem humoru. Matka Dobrej drogi przez posługę swojego kapłana przybliżała nam drogę rozeznawania według reguł Świętego Ignacego Loyoli  .

Dopełnieniem była noc czuwania podczas wigilii  Zesłania Ducha Świętego. Ksiądz Maciej -opiekun naszej SNE, pomiędzy uwielbieniem Jezusa a świadectwami członków szkoły zaprosił nas do przyjęcia Ducha Świętego w codzienności.

Bogu niech będą dzięki przez ręce Maryi za kapłanów, którzy w tak prosty sposób przybliżyli nam Jezusa , który chce być i  jest z nami w codzienności. 

Zapraszamy do galerii zdjęć