„Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa”.(Rz 10,17) Możliwość korzystania z SOW miał każdy, kto zapragnął odnowić lub umocnić swoją wiarę. Z tej możliwości skorzystało 112 osób. Codzienne systematyczne czytanie Słowa Bożego, prowadzenie notatek uświadomiło...