"Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody."(Mt. 28,19a) Dnia 3.12.2018 r. w Krynicy Zdrój w parafii WNMP, zakończył się KURS JANA, prowadzony przez SNE a który trwał przez 7 poniedziałków. Ze śpiewem na ustach wychwalając naszego Pana i z wielką radością w sercu informujemy, że uczestnicy kursu...