"Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła" 
(Ef 6,11)

W dniach od 2-5 marca, dzieliliśmy się doświadczeniem posługi charyzmatami, w Wyższym Seminarium Duchownym im. Cyryla i Metodego w Krakowie.

W sobotę dojechało 8 osób z naszej SNE, które posługują różnymi charyzmatami,żeby dawać świadectwo. Trzeba uświadamiać nam sobie, i innym,czym są charyzmaty, że są one"Bożą zbroją" w codziennej walce duchowej. Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła  (Ef 6,11)

Duchu Święty Boże, wspaniały Dawco Miłości, który dajesz Kościołowi i każdemu z nas,udział w swojej miłości i świętości, uwielbiamy Cię dziś, Uświęcicielu!