Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,10) Zapraszamy na SEMINARIUM ODNOWY WIARY - 9-tygodniowe rekolekcje ewangelizacyjne. Szczegółowe informacje:TUTAJ