Przez cztery kolejne niedziele, od 29 kwietnia do 20 maja 2018 roku, odbywały się rekolekcje ewangelizacyjne w Kamionce Wielkiej.

W każdą niedzielę podczas Mszy Św. parafianie słuchali konferencji i świadectw, które głosiliśmy razem z naszym księdzem Maciejem. Już w pierwszą niedzielę uczestnicy rekolekcji mieli sposobność przyjąć bezwarunkową miłość Boga Ojca i poznać osobę najbardziej umiłowaną przez Boga. W drugim tygodniu mogli uznać prawdę o sobie jako grzesznym człowieku, który potrzebuje Jezusa Zbawiciela. W kolejnym dniu rekolekcji parafianie, po wysłuchaniu głoszenia i świadectwa o wierze i nawróceniu, przyjęli Jezusa jako swojego Pana i Króla. W ostatnią niedzielę usłyszeli o tym, jak bardzo przydatny może być dar Ducha Świętego i dlaczego tak bardzo każdy z nas potrzebuje wspólnoty. Na koniec modliliśmy się o Ducha Świętego dla całej parafii i dla wszystkich rodzin, a zwłaszcza tam, gdzie źle się dzieje.

Każdej niedzieli, po ostatniej Mszy Św., odbywały się również dodatkowe spotkania dla chętnych, podsumowujące dany temat oraz indywidualne modlitwy wstawiennicze, z których skorzystało kilkadziesiąt osób.

Niech Bóg Wszechmogący, Ojciec Niebieski, Stwórca Nieba i ziemi będzie uwielbiony w Księdzu Proboszczu i we wszystkich kapłanach, posługujących w Kamionce Wielkiej. Niech będzie wywyższone Święte Imię Jezus w każdej rodzinie i w każdej osobie, uczestniczącej w parafialnych rekolekcjach. Bądź błogosławiony, Boże, Duchu Święty, we wszystkich owocach tych rekolekcji!