"Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 11,28)

W dniach od 28 stycznia do 18 lutego 2018 r. w parafii Nowe Rybie wraz z przyległymi kaplicami filialnymi w Rupniowie i Starym Rybiu przez cztery kolejne niedziele prowadziliśmy rekolekcje ewangelizacyjne.

Nasza posługa obejmowała głoszenie konferencji, dzielenie się świadectwem ze swego życia. Po każdej ostatniej niedzielnej mszy św. odbywało się spotkanie dodatkowe, a po nim modlitwa wstawiennicza.

Panie Jezu dziękujemy Ci za ten czas łaski, za kapłanów tutejszej parafii, którzy ofiarnie razem z naszym ks. Maciejem posługiwali podczas każdej modlitwy wstawienniczej. Bądź uwielbiony Jezu w każdym sercu, które przyjęło Cię, jako Króla i Pana!