Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia.
(Rz 10,10)

Zapraszamy na SEMINARIUM ODNOWY WIARY - 9-tygodniowe rekolekcje ewangelizacyjne. Szczegółowe informacje:
TUTAJ