"Świat potrzebuje ludzi gotowych poświęcić swoje życia w bezinteresownej służbie  braciom najuboższym na wzór Chrystusa" (Papież Franciszek)

W dniu 5 czerwca 2017 w parafii Męcina członkowie naszej SNE, wspólnie z młodzieżą z  inicjatywy Młodzi Misjom dzieli się świadectwem swojego życia w służbie Nowej Ewangelizacji. 

Świadectwa poprzedzone były Eucharystią oraz scenką Ewangeliczną stworzoną w oparciu o nauczenie Papieża Franciszka. Przedstawienie przygotowała młodzież z tamtejszej Parafii. Z ogromną radością opowiadaliśmy jakich przemian dokonał w naszym życiu Jezus nasz Jedyny Pan i Zbawiciel oraz w jaki sposób Jego miłość przynagla nas do ogłaszania prawdy o tym, że chrześcijańskie życie to nie święty spokój w oczekiwaniu na Niebo, ale głoszenie, że Jezus uczynił się grzechem, by pojednać ludzkość z Ojcem. Nasi młodzi przyjaciele z inicjatywy Młodzi Misjom, przybliżali parafianom, codzienne życie misjonarzy, oraz wskazywali na konieczność nieustannej modlitwy za Misyjne Dzieło Kościoła.

Prośmy Cię Panie, wraz z Papieżem Franciszkiem o to byś dał nam troskę o głoszenie Ciebie wszędzie tam gdzie nas poślesz, byś dał nam trochę chrześcijańskiej mądrości, która rodzi się właśnie z Twego przebitego z miłości boku– aby nas też choć trochę przekonał, że życie chrześcijańskie to nie rodzaj terapii terminalnej, takiego trwania w pokoju aż po Niebo... Nie, chrześcijańskie życie toczy się na drodze, w życiu, z tym Pawłowym staraniem. Miłość Chrystusa przynagla nas, popycha, ciśnie dzięki temu uczuciu, którego się doświadcza, gdy widzi się, że Bóg nas kocha. Prośmy o tę łaskę.