Żywe bowiem jest Słowo Boże... (Hbr 4,12)

W dniach 13-15 października, w domu rekolekcyjnym Misji Afrykańskich w Piwnicznej Zdroju przeprowadziliśmy kurs "W drodze do Emaus" dla wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym "Filadelfia".

Spełniły się słowa z liturgii czytań z dnia 14 października "Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je wiernie" (Łk 11,28). Widzieliśmy jak Słowo Boże przemienia i otwiera serca, rozjaśnia twarze, buduje jedność, rodzi pragnienie sięgania po więcej i życia Nim na co dzień.

Wspólnie (35 osób) uczestnicząc w uczcie eucharystycznej karmieni byliśmy Słowem i Chlebem Eucharystii. Słowo Jezusa nas pocieszało, ubogacało ociosywało ze zgubnych przywiązań i zachowań. Jezus swoją miłością i pokojem rozpalał nasze serca. Był to błogosławiony czas spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym.

Chwała Tobie Jezu Chryste!