Maryjo Gwiazdo Nowej Ewangelizacji- PROWADŹ NAS!

U początku nowego roku służby ewangelizacyjnej mamy tradycję zawierzania całego najbliższego roku Najjaśniejszej Gwieździe Nowej Ewangelizacji – Maryi. W tym roku uczyniliśmy to przed Jej wizerunkiem w parafii Matki Bożej Bolesnej w Czarnym Potoku.

We wtorek 12 września-w dzień wspomnienia Najświętszego Imienia Maryi- oddaliśmy pod Jej opiekę wszystko to, co przed nami, każdego, do kogo zostaniemy posłani. Oddaliśmy się tej, która jest Matką Słowa, Najpokorniejszą Służebnicą Słowa -

MARYJO PROWADŹ NAS!