"Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali"(Ez 36,27) W dniach od 11 kwietnia do 6 czerwca 2018 r przeprowadziliśmy Seminarium Odnowy Wiary pod hasłem roku duszpasterskiego ,, W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO".W rekolekcjach...