Seminarium Odnowy Wiary 2023, 20.04-15.06.2023, Szkoła Nowej Ewangelizacji, Nowy Sącz,

Seminarium Odnowy Wiary 2023, 20.04-15.06.2023, Szkoła Nowej Ewangelizacji, Nowy Sącz,