Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy Wiary 2024, organizowane przez Szkołę Nowej Ewangelizacji im. Św. Kingi w Nowym Sączu, to wydarzenie, które przyciągnęło wielu wiernych pragnących pogłębić swoją wiarę i relację z Bogiem. Spotkania, trwające od czwartku po Niedzieli Miłosierdzia Bożego do 13 czerwca 2024, były pełne modlitwy, refleksji i duchowego wzrostu. Uczestnicy mieli okazję doświadczyć uzdrawiającej mocy Boga i umocnić swoją więź z Jezusem Chrystusem. Wydarzenie zakończyło się z wdzięcznością za Boże łaski i wsparcie duchowe.