I oni zaśpiewają jak tancerze:
«W tobie są wszystkie me źródła»

Ps 87 (86), 7

Kurs Zacheusza w Krynicy-Zdroju: Spotkanie młodzieży z Jezusem w Słowie Bożym i Eucharystii

We wrześniowe dni, od 13 do 15, malownicza Krynica-Zdrój stała się miejscem wyjątkowego wydarzenia dla młodzieży z klas 4-8. Dzięki inicjatywie miejscowych księży katechetów, Szkoła Nowej Ewangelizacji im św. Kingi z Nowego Sącza, zorganizowała Kurs Zacheusza. To spotkanie miało na celu wzbudzić pragnienie głębszego, osobistej relacji z Jezusem Chrystusem, a także pokazanie, że Bóg wzywa każdego z nas po imieniu, pragnąc być blisko nas.

Przez trzy dni uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli w serii warsztatów, które miały na celu nie tylko przekaz wiedzy, ale przede wszystkim doświadczenie. Głównym punktem spotkań z uczniami było głoszenie Słowa Bożego, podczas którego uczestnicy mogli zanurzyć się w przesłaniu Ewangelii, rozważając postać Zacheusza, człowieka, który zdecydował się zejść z drzewa, by przyjąć Jezusa do swojego domu. Uczniowie mogli jeszcze raz rozważyć nieograniczoną miłość Pana Jezusa do nich, przypomnieć sobie to, że mimo grzesznej natury, Bóg nie odwraca się od niego...

Nie zabrakło także animacji, które pozwoliły dzieciom na radosne przeżywanie Ewangelii w praktyce. Poprzez śpiew, taniec i twórcze działania, młodzież mogła wyrazić swoją wiarę i entuzjazm. Kurs był też okazją do wspólnej modlitwy i śpiewu, co dodatkowo integrowało uczestników i pozwalało im na głębsze zrozumienie przekazu.

Nieodłącznym i centralnym elementem tych dni była codzienna Eucharystia. Msze Święte były momentem kulminacyjnym, podczas którego uczniowie mogli doświadczyć spotkania z Jezusem w sakramencie Komunii Świętej.

Zachęcające jest to, że inicjatywa ta nie była skierowana jedynie do uczniów. W kursie uczestniczyli również nauczyciele, co świadczy o tym, jak ważne jest wspólne budowanie ducha wspólnoty i jedności w szkole.

Kurs Zacheusza w Krynicy-Zdroju był nie tylko okazją do duchowego rozwoju uczestników, ale również doskonałym przykładem, jak ważne jest połączenie edukacji z głębokim doświadczeniem duchowym.

Bądź uwielbiony Boże w każdej młodej i starszej duszy, która słyszała Słowo Twoje. Obdarz ich łaską wzrostu i wydania planu stokrotnego, by ziarno, które z Twojej łaski mogliśmy zasiać, padło na ziemię żyzną. Umacniaj Twoje dzieci, Boże!
Maryjo, Matko nasza - strzeż tych młodych dusz przed zepsuciem świata.
Amen.