"Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia "
( 2Tm 1.7)

W dniach od 30 kwietnia do 18 czerwca 2019 r. odbyło się w Nowym Sączu, Seminarium Odnowy Wiary z udziałem 72 uczestników i 25 animatorów.

Głównym zadaniem tych rekolekcji było, rozpalić na nowo charyzmat Boży, we wszystkich uczestnikach tych rekolekcji, jak i w nas samych posługujących na tym seminarium.
Głęboko ufamy, że właśnie tak było. To Duch Święty obficie rozlewał Miłość Bożą w każdym słuchającym sercu i to On budził w nas pragnienie aby wielbić Boga w Jego Synu , Jezusie Chrystusie Panu naszym.
A Maryja, Matka Boża i święci czuwali nad przebiegiem tych rekolekcji. Dlatego też jesteśmy wdzięczni Bogu, za wszystko co zdziałał i dokonał, jak również za dar posługi i dar kapłaństwa Ks. Maćka i ks. Marka.

Dziękujemy Ci Panie, Tobie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

Zapraszamy do galerii zdjęć