„I przybyłem do was w słabości i w lęku, i w wielkiej trwodze, a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich Duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej”. (Kor 2,1-5)/p>

Dnia 20.10.2019 r. w Białej Niżnej zakończyła się ewangelizacja Parafii Matki Bożej Różańcowej, która trwała od 22.09.2019 r. przez 4 niedziele.

Głosząc Panie Twoje Słowo, wraz ze świadectwami działania Twojej łaski w naszym życiu, posługę ks. Pawła Pająka, zaangażowanie i serdeczne przyjęcie ks. proboszcza – dziękujemy Ci Panie!
Boże bądź uwielbiony w darze głoszenia Twojej Ewangelii w tej parafii,
za wszystkich parafian, kapłanów, siostry zakonne do których nas posłałeś.

Jezu! Dziękujemy Ci - bądź już dziś wywyższony i uwielbiony w owocach tej ewangelizacji – Tobie cześć i chwała na wieki!

Zapraszamy do galerii zdjęć