"Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody."
(Mt. 28,19a)

Dnia 3.12.2018 r. w Krynicy Zdrój w parafii WNMP, zakończył się KURS JANA, prowadzony przez SNE a który trwał przez 7 poniedziałków.

Ze śpiewem na ustach wychwalając naszego Pana i z wielką radością w sercu informujemy, że uczestnicy kursu zostali przygotowani i uformowani na uczniów Jezusa do misji Ewangelizacji i głoszenia dobrej Nowiny wszędzie tam gdzie Duch Św. zechce ich posłać .
Świadczą o tym również świadectwa uczestników, którzy chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami i przeżyciami odkrywania na nowo niezwykłej miłości Jezusa i Jego potężnej mocy.
Boże Ojcze, dziękujemy Ci za Twojego Ducha Świętego, który będzie strzegł ich serc i myśli, tak aby zawsze trwali w Jezusie Chrystusie.
Tobie cześć i chwała i błogosławieństwo!

Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji, bądź pozdrowiona Piękna Pani, bądź pochwalona, bo Ty jesteś zawsze z nami.

Poniżej świadectwa osób, które uczestniczyły w wydarzeniu i zechciały się podzielić swoim doświadczeniem:

Pan Jezus stał mi się bliższy, gdy spotkałam Ewelinę i usłyszałam jej świadectwo o modlitwie – Koronką do Bożego Miłosierdzia w intencji nawrócenia jej umierającego Ojca.
Pan Bóg jest wielki, u Niego wszystko jest możliwe. Dziękuję za Kurs, za każde słowo i za nadzieję, że kiedyś wymodlę nawrócenie pewnych osób.
Ela Kowalczyk