Na początku było Słowo,a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo (J 1, 1)

Dnia 26 listopada 2017 roku w parafii Mogilno w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego rozpoczęliśmy rekolekcje „Słowa Bożego”. Przez cztery kolejne niedziele mieszkańcy parafii wsłuchiwali się w Słowo głoszone na wszystkich Mszach św

Wierzymy, że Jezus – odwieczne Słowo Ojca – docierał do serc słuchających i przemieniał je, leczył i oczyszczał - stwarzał je na nowo.

Bądź uwielbiony Boże nasz Ojcze w darze Twojego Słowa, które stało się Ciałem i zamieszkało między nami.

Bądź uwielbiony Jezu Chryste w sercach tych parafian Mogilna, które Ciebie z radością przyjęły.

Bądź uwielbiony Duchu św., który uzdalniasz do tego, aby przyjęte Słowo żyło w sercach parafian i wydawało owoce.