Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia.” ( Rz 10, 9-10)

Od 7 września do 26 października oraz 9 listopada w każdy czwartek tygodnia w parafii pw. św. Marii Magdaleny w Głogoczowie prowadziliśmy Seminarium Odnowy Wiary. W rekolekcjach wzięło udział ok. 30 parafian.

Spotkaliśmy się z życzliwym przyjęciem przez księdza proboszcza oraz z serdecznością ze strony parafian.

Był to błogosławiony czas spotkania z Jezusem w Słowie Bożym i pogłębiania wiary, a Duch Święty przemieniał i otwierał serca na działanie łaski Bożej.

Dziękujemy Ci Jezu Zmartwychwstały, za te rekolekcje, za każdą osobę, którą mogliśmy spotkać i głosić, że TY JESTEŚ NASZYM PANEM I ZBAWICIELEM ! Bądź uwielbiony teraz i na wieki wieków. Amen