Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus." (Ga 2,20)

Od 29 października 2017 roku przez 4 niedziele Pan Bóg błogosławił nam w posłudze w parafii św. Antoniego w Męcinie podczas rekolekcji ewangelizacyjnych parafii.

Bądź uwielbiony Boże Ojcze w łasce przyjęcia Twojej miłości, w pokorze uznania własnej grzeszności! Bądź pochwalony Jezu Chryste w darze zbawienia, w obdarowaniu wiarą i nawróceniem!
Bądź wywyższony Jezu nasz Jedyny Królu i Panie w Twojej obietnicy Ducha Świętego!
Błogosławimy Cię w darze wspólnoty wszystkich parafian Męciny i ich duszpasterzy.
Niech czas zasiewu Słowa Bożego zaobfituje w każdym sercu wszelkim błogosławieństwem!