W dniach od 13-15 marca 2017 roku 2 osoby z naszej wspólnoty wraz z księdzem Maciejem miały przyjemność poprowadzić Wielkopostne Rekolekcje dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Mordarce, które odbyły się w miejscowej kaplicy.

Przez trzy dni, po dwie godziny dziennie, dla każdej grupy wiekowej osobno, ogłaszaliśmy dzieciom kerygmat, przeplatając głoszenia dynamikami i śpiewem. Dzieci z każdym dniem, dzięki łasce Pana Boga, coraz bardziej otwierały się na Słowo Boże, żywo uczestnicząc we wszystkich wydarzeniach rekolekcji. I już w drugim dniu naszych spotkań, podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu, dzieci i młodzież przyjęły Jezusa jako swojego osobistego Pana i Króla. Czas rekolekcji był też dla nich sposobnością przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania, a punktem kulminacyjnym była Eucharystia z modlitwą o dar Ducha Świętego.

Niech będzie uwielbiony Pan Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty w każdym dziecku uczestniczącym w tych rekolekcjach. Niech dobry Bóg błogosławi je i ich rodziny, szkołę i nauczycieli, aby w Jego mocy kroczyli prosto drogą zbawienia.