„Kimże jest ta, która świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne zastępy”.
(PnP 6,10)

Przez cztery kolejne niedziele wraz z parafianami parafii MB Częstochowskiej w Olszance przypatrywaliśmy się Osobie Maryi...

...Tej, która była najdoskonalszą uczennicą Słowa, która Słowo przyjęła i która Słowo zrodziła.
Rozważaliśmy jej wielką rolę w tajemnicy Odkupienia, jej niezwykłą obecność, jako Matka i Królowa przy każdym z nas, jej niebywałe światło, którym emanuje jako Gwiazda ewangelizacji prowadząc zawsze do swego Syna a wreszcie Tej, która jest Matką mojego zawierzenia.

Maryjo, to w Tobie dokonuje się tajemnicze zjednoczenie natury Boskiej z natura ludzką w jednej Osobie, w Jezusie Chrystusie- prawdziwym Bogu i prawdziwym Człowieku. Stałaś się Matką Syna Bożego i Syna Człowieczego, jedynego Zbawiciela świata i każdego człowieka. Ty jesteś Gwiazdą zaranną, Jutrzenką, która poprzedza Słońce sprawiedliwości. Prowadź nas, zawsze do swego Syna, ucz zasłuchania w Słowo, które jest lampą dla naszych stóp, światłem rozświetlającym każdy mrok, bądź najlepszą z Matek.

Chwała Tobie Panie!

Zapraszamy do galerii zdjęć