„Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego”.
(Ps 95, 7c)

Dnia 2 października 2016r. rozpoczęły się rekolekcje ewangelizacyjne parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża w Mogilnie.
Posłuszni Słowu, jakie na ten właśnie dzień przygotował nam Kościół: „Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego (…) lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą! (2Tm1,8) z zapałem przystąpiliśmy, aby dać świadectwo naszej wiary.

Przez cztery kolejne niedziele dzieliliśmy się naszym doświadczeniem radości i nadziei jakie płyną z życia w bliskości Boga.

Boże Ojcze, dziękujemy za miłość odwieczną, osobistą i bezwarunkową jaką ukochałeś każdego mieszkańca Mogilna. Dziękujemy za Twojego Syna Jezusa Chrystusa – jedynego Zbawiciela, który przywraca pokój i nadaje sens życiu zranionemu przez grzech.

Wierzymy Dobry Ojcze, że czas tych rekolekcji był czasem przywracania nadziei rodzinom, które borykają się z nałogami.

Uwielbiamy Ciebie, Panie Jezu, w kapłanach i parafianach, którzy przyjęli Cię jako swojego jedynego Króla i Pana. Uwielbiamy Twoje panowanie w całej parafii.

Duchu Święty, dawco darów mnogich, spraw, aby czas tych rekolekcji wydał dobre i obfite owoce.

Maryjo, otocz swą matczyną troską księdza proboszcza, wszystkich kapłanów i mieszkańców parafii Mogilno. Ucz wsłuchiwania się w Słowo i wprowadzania Go w codzienność.

Chwała Tobie Panie!