Z wszystkich niewiast wybrana - przyjdź i drogę wskaż.
Córko ludu Bożego - do Syna Twego nas prowadź

Pierwsze uroczyste zawierzenie SNE im. św. Kingi Matce Bożej miało miejsce w Jubileuszowym 2000 roku na Jasnej Górze. Od tamtej pory co roku ponawiamy ten akt w różnych sanktuariach Maryjnych pragnąc, by Ta, która jest najjaśniejszą Gwiazdą Ewangelizacji prowadziła nas przez kolejny rok służby.

W tym roku na miejsce zawierzenia wybraliśmy Sanktuarium MB Bolesnej w Limanowej, udając się tam w trakcie trwania Odpustu ku Jej czci. Dnia 17 września 2016 r. klęcząc przy limanowskiej Piecie ponowiliśmy akt oddania się w ręce Maryi, zawierzając Jej to wszystko co przed nami w tym roku duszpasterskim, prosząc by wspierała nas nieustannie w pełnieniu dzieł, do których pośle nas Jej Syn.

Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji, prowadź nas!

Zapraszamy do galerii zdjęć