sne.nowysacz@gmail.com Parafia pw. św. Wawrzyńca w Biegonicach, ul. Biegonicka 8 REOW 2024

KRUCJATA EUCHARYSTYCZNA

KRUCJATA EUCHARYSTYCZNA

jako jedna z form przygotowania do Jubileuszu 2033

  

Pragnę to eucharystyczne «zdumienie» rozbudzić… (Jan Paweł II)

Można powiedzieć, że przez całe nasze ziemskie życie pielgrzymujemy. Jako chrześcijanom, to pielgrzymowanie jest nam dane i zadane, aby idąc za Jezusem, w mocy Ducha św., dojść do domu Ojca – do życia wiecznego. I tak pielgrzymując, począwszy od momentu poczęcia, aż do aktualnej chwili swojego życia, każdy z nas doświadcza i niesie ze sobą różne zranienia, odrzucenia, lub też skutki własnych bądź cudzych grzechów. Często jest to powodem zamknięcia się na Miłość i Miłosierdzie, jakim Bóg chce nas obdarzyć. Z kolei dla Boga nie ma więzów czasu ni przestrzeni – Bóg może wejść w przeszłość człowieka i uleczyć skutki zranień, złych relacji, grzechów…, szczególnie w czasie Eucharystii.

 

Historia

Wychodząc z tych prawd zrodziła się w naszej diecezji tarnowskiej, w szczególnym Roku Kapłańskim, idea specyficznej modlitwy za kapłanów nazwana Krucjatą Eucharystyczną, pobłogosławiona przez ówczesnego Biskupa Ordynariusza Wiktora Skworca. Inicjatorem tejże Krucjaty jest nasza Szkoła Nowej Ewangelizacji im. św. Kingi z Nowego Sącza. Rozpoczęła się ona w listopadzie 2009r. 25 sierpnia 2010r., kiedy Piesza Pielgrzymka Tarnowska przybyła na Jasną Górę, dzieło Krucjaty Wdzięczności zostało złożone jako dar na ołtarzu na Jasnej Górze. Złożyliśmy tam 1893 „omodlonych” kapłanów diecezji tarnowskiej i nie tylko. W ich intencjach ofiarowano 100675 Eucharystii jako wdzięczność za obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz za dar kapłaństwa. To dzieło Boże, które rozprzestrzenia się dalej. Co roku omadlamy Krucjatą nowo wyświęconych prezbiterów seminarium tarnowskiego. Obecnie w wielu miejsca Polski i świata płynie modlitwa za kapłanów prowadzona w ten właśnie sposób. Deklaracje pobrały i zapewniły o krzewieniu idi Krucjaty Eucharystycznej osoby z Warszawy, Częstochowy, Poznania, Stanów Zjednoczonych i Grecji.

 

Na czym polega Krucjata Eucharystyczna

Kierowana jest do każdego, komu bliskie są słowa św. Pawła do Tesaloniczan: …W każdym położeniu dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was…[1Tes.5,18]. Jest to bowiem dar wdzięczności za każdą posługę sakramentalną w twoim życiu.

W intencji kapłana, za którego będę się modlić, ofiaruję tyle Eucharystii wraz z Komunią św. ile kapłan liczy lat (każdą Eucharystię za jeden rok życia kapłana), plus dwie dodatkowe intencje eucharystyczne na samym początku: Pierwsza, za moment poczęcia danego kapłana, a zarazem stworzenia duszy przez Boga; Drugą, za okres prenatalny, czyli za czas życia pod sercem matki kapłana, za którego się modlę Można by powiedzieć, że wraz z Jezusem Eucharystycznym, pielgrzymujemy przez historię życia danego kapłana.

 

Pełne uczestnictwo

Podjęcie Krucjaty zakłada pełne uczestnictwo w Eucharystii, czyli przyjęcie Komunii św.

 

Czy tylko ta jedna intencja?

Eucharystia stanowi worek bez dna. Choćbyśmy złożyli na ołtarzu Pańskim wszystkie intencje wszechświata to i tak byłoby jeszcze wiele miejsca. Bóg zamknął się w Okruchu, w którym jest miejsce dla każdego i na wszystko. Ta intencja za kapłana nie musi być moją pierwszorzędną intencją Mszy Św., bo np., gdy chcę się modlić o uzdrowienie chorej mamy czy w jakiejś innej intencji głównej, to modlitwa za kapłana może być intencją drugą, poboczną, ale Komunię św. przyjmuję w tej „kapłańskiej” intencji. Warto wcześniej przyjść na Eucharystię, by wzbudzić intencję, by powierzyć kolejny rok!

 

Jak w konkrecie wygląda wzbudzenie intencji?

Modlę się za kapłana (inną osobę) i wypowiadam w czasie Eucharystii słowa modlitwy: Panie Jezu wejdź w mocy Ducha Świętego w ten rok. Dla Ciebie nie ma czasu ani przestrzeni, uzdrów, uwolnij, błogosław każdy przeżyty dzień i każdą noc, oraz każde wydarzenie, wszystko przemieniaj w dobro… Uwielbiam Cię Jezu, jedyny Zbawicielu, najlepszy Lekarzu i Panie, Tobie chwała i cześć i błogosławieństwo. Gdy wypowiadam te słowa, to mam świadomość, że jest to praktyczna realizacja słów św. Pawła z listu do Galatów: Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe…(Ga 6,2).

 

Czy można się modlić całą rodziną?

Nie zawsze da się być na Eucharystii codziennie, a wiek omadlanej osoby może być znaczny, wtedy istnieje możliwość podjęcia Krucjaty wspólnie z całą rodziną. Nieważne czy na danej Eucharystii członkowie rodziny są razem, czy też nie, ważne by rozdzielali pomiędzy siebie kolejne lata. Jeden omadla poczęcie, a kolejna osoba okres prenatalny itd. kolejne lata życia. Ma to także wymiar formacyjny, bo rodzice i dzieci razem się modlą w konkretnej intencji, a odkrywanie i umiłowanie Eucharystii to jeden z celów podjętej Krucjaty.

Krucjatę Eucharystyczną możesz również odprawiać za świeckich: rodzinę, przyjaciół lub nieprzyjaciół, w intencji każdego, którego dobro leży ci na sercu…

 

opracowanie: Stanisław Głuc/o. Robert Więcek